Doelstelling Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Positieverbetering en emancipatie van druggebruikers
De MDHG staat voor verbetering van de positie van druggebruikers. De MDHG is daar actief waar de belangen van drugsgebruikers ter sprake komen: de hulpverleningsinstellingen, het stadsbestuur, G4-overleg. De MDHG dient die belangen door directe belangenbehartiging, maar ook door het geven van voorlichting, signaleren van trends en ontwikkelingen, het doen van onderzoek en het geven van advies en praktische hulp. Dit vanuit het perspectief van onze leden, waar wij intensief contact mee onderhouden.

Onafhankelijke vertegenwoordiging
De MDHG is dé vertegenwoordiger van druggebruikers in Amsterdam. De MDHG rekent zowel de oude als de nieuwe generatie druggebruikers tot haar achterban. We zijn in Amsterdam de enige vereniging, de enige niet hulpverleningsorganisatie waar druggebruikers terecht kunnen. De enige onafhankelijke plek voor klachten. De enige plek waar drugsgebruikers terecht kunnen als ze maatschappelijk in de knel komen. De MDHG fungeert in die zin als onafhankelijke klachtencommissie. De MDHG onderschrijft het belang van een beleid waarin niet alles kan en mag, maar is ongelukkig met het huidig repressieve karakter hiervan. De rechten van druggebruikers komen in het geding.

Drugs uit het strafrecht
De MDHG pleit ervoor drugs uit het strafrecht te halen. Alleen door druggebruik te decriminaliseren kunnen druggebruikers een volwaardig onderdeel van de samenleving zijn.

Ontstaansgeschiedenis

Amsterdam in de jaren zeventig. De paniek over het gebruik van marihuana is nog niet geluwd, of de heroïne-epidemie dient zich aan. De Opiumwet, waarin de scheiding tussen soft en harddrugs is aangebracht, treedt pas in 1976 in werking. Voor die tijd kenmerkte ook het Nederlandse beleid zich door een War on Drugs. De hulpverlening was gericht op drugsvrij leven en repressie moest het gebruik van heroïne zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Van harm reduction, maatregelen om de gezondheid van druggebruikers te bevorderen zonder stoppen met gebruik als voorwaarde te stellen, had men nog nooit gehoord. Binnenstadbewoner Johan Riemens ziet de noden van de heroïnegebruiker en besluit in 1977 tot oprichting van de Medisch-sociale Dienst Heroïne Gebruikers. Met steun van straathoekwerker August de Loor, een aantal artsen, apothekers, burgers en ouders van verslaafde jongeren bepleitte hij laagdrempelige drugshulpverlening met daarin verstrekking van vervangende middelen. Riemens zocht naar een derde weg ”De negatieve spiraal zal niet doorbroken worden door de jongens en meisjes die heroïne gebruiken te verstoten uit de samenleving en via de straat, psychiatrische inrichtingen en gevangenissen te humaniseren” (uit: L. de Jonge, Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 1977-1997. Twintig jaar in een roes van overwinning, Amsterdam; 1997).

In 1977 krijgt de MDHG gemeentelijke subsidie. Een eerste stap op weg naar erkenning. Halverwege de jaren tachtig werd het MDHG initiatief tot spuitomruil ook landelijk gedragen en was laagdrempelige methadonverstrekking een feit.

     30 jarig jubileum (PDF 26.714 Kb)      MDHG Archief

Organisatie

In de loop van het jaar 1999 is de MDHG gestart met het registreren van haar leden.
Ook sympathisanten, mensen die geen drugs gebruiken, kunnen zich aanmelden.
Inmiddels telt de vereniging rond de 800 leden leden (1 januari 2014).

Het bestuur van de MDHG bestaat uit gebruikers en niet-gebruikers.
Bestuursleden nemen zitting voor drie jaar. Het dagelijks werk wordt verricht door de directuer, een beleidsmedewerker, een medewerker belangenbehartiging, een beheerder, twee stagiaires en een enthousiaste ploeg van vrijwilligers .


Achterban en geïnteresseerden ontvangen het verenigingsblad Spuit 11, dat zeer onregelmatig verschijnt.
Daarnaast is er de mogelijkheid zicht te abonneren op MAP-NL, een digitale nieuwsbrief met artikelen uit de kranten over drugs en drugsbeleid.
Geïnteresseerd? Klik op de koppeling.


  

Spuit 11

 

   

Zomer 2018DOWNLOAD HIER


   

Jaarverslag

     

Jaarverslag MDHG 2017


DOWNLOAD HIER

 

Vacatures

     

Medewerker belangenbehartiging

(32 uur per week)

KLIK HIER

 
    Bij de MDHG hebben we regelmatig plaats voor stagiaires. In principe nemen we alleen stagiaires aan die een opleiding aan het hbo of aan de universiteit volgen. Het staat je altijd vrij om een sollicitatie te doen, maar weet dat we streng selecteren. Voldoe je aan de eisen in de vacature? Stuur dan een motivatiebrief met je cv naar kerri@mdhg.nl